Securitas Direct
To seriekoblede optiske røykvarslere fra Verisure

 

Takk for dine svar!

 

Basert på dine svar har vi estimert hva slags alarmtjenester du trenger for å sikre din bedrift og dine ansatte på en god måte.

Under ser du hvordan Verisure gir deg den beste sikringen tilpasset dine behov. I tillegg ser du en oversikt over systemet, hvordan de ulike delene fungerer sammen og hvordan vi aksjonerer for å sikre deg den beste tryggheten.

 

 

 

Securitas Directs løsning tilpasset dine behov for sikkerhet:

Adgangskontroll

På betjeningspanelet slår du alarmen av og på med en personlig kode eller med kodebrikke.

Med egne koder til hver enkelt ansatt, kan du se hvem som kommer og går, til hvilke tidspunkt.

Branntilløp oppdages raskt og beboere varsles effektivt med seriekoblede, optiske røykvarslere, med både sirene og stemme. Vår alarmstasjon passer på dag og natt, bistår med evakuering og tilkaller nødetater.

Innbruddsalarm

Vår innbruddsalarm oppdager og skremmer vekk tyven før han tar seg inn. Alarmstasjonen ser hva som skjer og varsler politiet og vekter. Innbruddsalarmen er FG godkjent.

SOS alarm

Panikknappen gir deg og dine ansatte umiddelbar kontakt med alarmstasjonen i en nødsituasjon. Vi veileder deg via Verisure Voice og kontakter samtidig riktig nødetat.

Alarmtjenestene fra Securitas Direct gir deg umiddelbar respons, kontakt med vektere og nødetater

For å gi deg et eksakt tilbud må vi avgjøre hvilken konfigurasjon og kombinasjon av komponenter i systemet som kreves for å sikre din bedrift. Alle blokaler er ulike, så vi tar derfor snarest kontakt med deg på telefon for å ta en gjennomgang av din bedrift og finne en løsning for deg med et tilbud.

Avskrekker, oppdager og varsler

Virker avskrekkende

Alarmskilter som skremmer innbruddstyven og forhindrer innbrudd.

Oppdager og varsler om innbrudd

Sjokksensorer på dører og vinduer kjenner vibrasjon fra brekkjern eller borr og oppdager tyvene før de kommer seg inn.

Oppdager og varsler om brann

Seriekoblede, optiske røykvarslere som varsler med sirene og tale - redder liv.

Du kan varsle selv

SOS-funksjon som er direkte tilkoblet vår døgnbemannede alarmstasjon.

Respons og verifisering

Profesjonell alarmavklaring

Våre vektere er eksperter på å tolke og verifisere alarmårsaker ved bruk av bilder, lyd og alarmsignaler.

Verifiserer brann og innbrudd

Bildeverfisering er avgjørende for å forstå situasjonen i bedriftslokalet. Ved brann- og innbruddsforsøk sendes bilder umiddelbart fra bedriftslokalet til alarmstasjonen.

Sikrer rask respons

Verisure Voice gjør at vi kan snakke direkte inn i bedriftslokalet og bistå umiddelbart ved fare, eller bortvise uvedkommende.

Mobilvarsler

Verisure App gjør det enkelt å styre og ha oversikt over alarmsystemet fra hvor som helst i verden. Skjer det noe, får du varsel på mobilen.

Verisure Securitas Directs aksjonering

Bistår med evakuering

Vekter på alarmstasjonen bistår med evakuering eller annen hjelp direkte i bedriftslokalet.

Varsler nødetater

Ved verifisert brann- eller innbruddsalarm varsler vi umiddelbart brannvesen eller politi.

Bistår nødetater

Vi informerer og bistår politi og brannvesen med vår informasjon.

Vekterutrykning

En vekter drar til din bedrift, undersøker blokalet og gjenoppretter sikkerheten før de forlater stedet.

To seriekoblede optiske røykvarslere fra Verisure

 

Vi kontakter deg

 

Prisen på alarmtjenesten koster fra 16,- kroner dagen avhengig av tjenestenivået. For å gi deg et pristilbud på installasjon av alarm tilpasset din bedrift, samt din ekstakte månedspris, vil vi kontakte deg for å ta en gjennomgang av ditt bedriftslokale.