8

Hvor stor del av dagen er boligen din uten oppsyn?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style: grid

Get user value:

Det er alltid noen hjemme

Mindre enn 2 timer per dag

Mellom 2 og 5 timer per dag

Mer enn 5 timer per dag