6

Hva er åpningstidene deres?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Kun åpent på formiddag / morgen

Kun åpent på ettermiddag / kveld

Formiddag og ettermiddag

Natt

24 timer