4

Hvilken type adkomst har boligen?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Kun inngangsdør

   

Inngangsdør og verandadør

   

Inngangsdør, verandadør og/eller annen adkomst