6

Förrutom inbrottslarm är jag även intresserad av följande skydd:

Vi vet att det sker ett inbrott var 24:e minut i ett hem någonstans i Sverige. ::Källa: BRÅ

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Brand

   

Vatten

   

Brand & Vatten

   

Alternative value

   

Alternative value

   

Alternative value