9

Har du eller noen av naboene dine opplevd innbrudd?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Nei